Zásady ochrany osobných údajov

Ak ste návštevníkom nášho blogu, odberateľom noviniek alebo naším zákazníkom, poskytujete nám svoje osobné údaje. My vaše údaje spracovávame a za ich bezpečnosť zodpovedáme. Sľubujeme, že vaše údaje dostatočne chránime a podriaďujeme sa požiadavkám Nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR).

Nepredávame žiadny produkt, nie ste teda našimi zákazníkmi, ale návštevníkmi blogu. V budúcnosti ale predaj vlastných produktov plánujeme, preto sa tento dokument obsahuje aj zásady a práva zákazníkov.

Správcom vašich osobných údajov je Tina

Správcom osobných údajov je Martina Gagová, ktorá vaše údaje spravuje a určuje, ako dlho budú osobné údaje spracovávané, a za akým účelom. Vyberá tiež ďalších spracovávateľov, ktorých na spracovanie využívame.

Aké údaje spracovávame a prečo

Vaše osobné údaje spracovávame predovšetkým preto, aby sme vám mohli poskytovať čo najkvalitnejšie obsah a posielať zdarma informácie. Jednotlivé dôvody spracovania nájdete nižšie:

Emailové kampane a newsletter

Ste čitateľom: E-mailom vám posielame novinky, ku ktorým ste sa prihlásili. Spracovávame váš e-mail, sledujeme, na čo klikáte v e-mailoch a aké typy e-mailov od nás otvárate, za účelom lepšieho výberu obsahu, ktorý by vás mohol zaujímať.

Ste zákazníkom: Spracovávame váš e-mail, sledujeme, na čo klikáte v e-mailoch a aké typy e-mailov od nás otvárate za účelom priameho marketingu – zasielanie komerčných oznámení. Ak ste naším zákazníkom, zasielame vám novinky z dôvodu oprávneného záujmu, ktorý u vás odôvodnene predpokladáme.

Poskytovanie služieb, plnenie obchodné zmluvy a vedenie účtovníctva

Ak ste naším zákazníkom, spracovávame z dôvodu plnenia zmluvy (napr.  zaradenie do účtovníctva) tieto vaše osobné údaje: fakturačné údaje a e-mail.

Osobné údaje spracovávame po dobu trvania vášho súhlasu, najdlhšie však 10 rokov od udelenia súhlasu alebo poslednej objednávky.

Poskytovanie osobných údajov tretím osobám

Vaše údaje spracúva správca Martina Gagová, s využitím ďalších dvoch spracovateľov, spoločnosti Mailchimp a spoločnosti Sumo, ktorých spracovanie spočíva v uchovávania údajov na zabezpečených cloudových serveroch.

Aby sme mohli merať, ako sa vám na našom blogu páči, kde trávite najviac času a kam klikáte, používame ďalšie poskytovateľa služieb pre určité spracovateľské operácie. Sú to:

Google – Google Analytics pomocou meracieho kódu

Facebook – FB Pixel pomocou meracieho kódu.

Ako nás môžete kontaktovať

Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať e-mailom twovelers@gmail.com.

Odovzdávanie vašich dát mimo Európskej Únie

Vaše dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú stupeň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Vaše dáta sú u nás v bezpečí. Prijali sme technické opatrenia, ktoré zaisťujú bezpečnosť osobných údajov šifrovaním prenosu dát pomocou HTTPS protokolu a zabezpečili vaše osobné údaje v súlade s čl. 32 GDPR.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viac práv. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: twovelers@gmail.com

  • Máte právo na informácie, ktoré si práve teraz čítate.
  • Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám do 30 dní doložíme, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo. Ak sa u vás niečo zmení alebo akékoľvek svoje osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
  • Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať.Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo ich účel spracovania.
  • Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý).  V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na vymazanie potrebujeme 30 dní.V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. Musím evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončenie výmazania vás budeme informovať e-mailom.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení

E-maily s inšpiráciou, článkami alebo produktami a službami vám zasielame, ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu.

Ak zákazníkom ešte nie ste, posielame vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-mailu.

Mlčanlivosť

Sme povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu tiež vaše údaje žiadnej inej tretej strane nevydáme.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť 25.5. 2018

 

Komentáre